Trénerstvo s Limitless

  /  Trénerstvo s Limitless

Marketing, hľadanie nových klientov či udržanie tých starých, komunikácia, pestrosť služieb a kultúra tréningu sú ďalšie aspekty, ktoré hrajú hlavnú rolu a rozhodujú o tvojom úspechu či neúspechu.

Školenie pre celý Systém tréningov Limitless 
 • zoznámenie sa so všetkými formami spolupráce
 • spoznanie všetkých druhov tréning a ich metodiku pri tvorbe
 • naučenie sa všetkých cvikov, ktoré v Systéme využívame
 • naučenie sa vedeniu tréningov a využívanie Stupňov Limitless v priebehu tréningu (na ich základe vieš klientov deliť podľa úrovne ich fyzickej kondície)
 • naučenie sa slovníka Limitless a názvosloví, ktoré používame skrz celý Systém spoločne a totožne
Prístup k tréningovému plánu na rok dopredu ZDARMA
 • uvidíš vo vlastnom mobile každý tréning či cvik, ktorý chceš s klientami cvičiť
 • ku každému cviku je video jeho prevedenia
 • k samotným cvikom videá o správnej technike a taktiež k chybám, ktorých sa klienti dopúšťajú
Ovládacie panely pre rezervačný a dochádzkový systém do svojho pc ZDARMA
 • sleduješ návštevnosť a dochádzku svojich klientov
 • tvoríš si vlastný rozvrh tréningov
KNOW HOW, technickú, marketingovú či podnikateľskú  podporu počas celej spolupráce
 • kedykoľvek budeš potrebovať sme tu a pomôžeme s čím treba
 • poradíme čo a ako funguje
 • konzultujeme s tebou každý tvoj nápad či vylepšenie aj samotného Systému
 • pomôžeme ti experimentovať s novými vecami a vyčleníme na to prostriedky a priestor

Počas celej spolupráce neexistujú paušálne poplatky. Poplatky sú naviazané na tvojich reálnych platiacich kllientov.

Od 1€ bez DPH od každého klienta, ktorý na tréningu bol.

Všetko však závisí na forme spolupráce, ktorá ti bude najviac vyhovovať.

Systém, ktorý je všade identický a jeho zmeny fungujú na plošnej úrovni, na základe vopred daných pravidiel.

Je potrebné, aby budúci tréner toto chápal a rešpektoval.

Na školení sa učí hlavne prax. Spozná filozofiu a hlavný dôvod prečo vznikol Systém. Uvidí smerovanie a stratégiu, ktorej sa Systém drží. Zoznámi sa s pravidlami pre výber cvikov a zároveň mu budú všetky cviky predstavené. Predstavíme mu názvoslovie a slovník, ktorý v Systéme používame. Sú mu predstavené rôzne možnosti spolupráce, ako trénera v Systéme. To všetko s reálnymi príkladmi, z miest Slovenska, kde náš Systém funguje

Školenie je podporené aj skúškami z praktickej časti, ktorá je dopĺňaná tou teoretickou. Ide o skúšobné vedenie tréningu, kedy tréner zakomponuje to, čo sa na školení naučil a vedie imaginárny “skúšobný” tréning. Na základe tejto skúšky potom usmerňujeme uchádzača k doučeniu a vylepšeniu nedostatkov.

Certifikát, o absolvovaní kurzu pre trénerov Systému Limitless tréningu, dostane každý tréner až v momente, kedy dokáže, že  teoretické aj praktické schopnosti a nadobudnuté vedomosti ovláda.

Trénerská podpora

Podpora pre našich trénerov spočíva v poskytnutí celého know how. Jeho súčasťou je filozofia, metodika zostavenia tréningu a výberu cvikov, prepožičanie grafiky pre marketingové podklady či Stupne Limitless, poskytnutie grafík pre interiérové vizualizácie, sprístupnenie rozpisu tréningu s videami, sprístupnenie osobitných videí s technikou, či prevedením jednotlivých cvikov, a rôznych vzdelávacích materiálov, ktoré sa týkajú priamo Systému. 

Všetko to využívaš po celú dobu trvania spolupráce. Vieme ťa viesť a konzultovať rôzne situácie, ktoré ťa v rámci tvojej praxe čakajú. Prešli sme si tým, takže vieme, čo ťa čaká a neminie, a ako na to reagovať. Vyhneš sa pokusom, ktoré vo väčšine prípadov nefungujú a zároveň získaš príležitosť skúšať svoje vlastné veci. 

Trénerské skúsenosti a napredovanie

Na začiatku nám záleží na tom, aby si zvládol to, čo je dané. Je to veľmi podstatné, pretože vďaka tomu, že zvládneš teoretické aj praktické vedomosti na jednotku, si vybuduješ silné základy a rýchlym tempom naberieš skúseností, ktoré využiješ v ďalšom smerovaní. 

Čakajú ťa tri úrovne trénerstva s Limitless. Tá najvyššia ti dovoľuje vychovať si vlastných trénerov či inštruktorov.

Mnoho aspektov v Systéme je variabilných a ako skúsený tréner máš možnosť zasahovať do nich aj v reálnom čase v reálnom čase. Napríklad, ak spravíš zmenu v tréningovom pláne len preto, aby si klientov potešil či odmenil, je to tvoje rozhodnutie a plne ťa v ňom podporujeme.

Privítame akékoľvek návrhy na zlepšenie či aktualizovanie celého Systému. Na základe tvojich skúseností sa buduje aj tvoj vplyv na prijatie takýchto rozhodnutí. Navrhnúť ich môže ktokoľvek. Ich prijatie závisí od trénerov, ktorí majú kompetenciu takéto návrhy prijať. Tvojou úlohou je, si svoje návrhy obhájiť a zdôvodniť tak, aby pevným pravidlám Systému vyhovovali.

Pokiaľ chceš byť s nami, napíš nám. Budeme veľmi radi za tvoj záujem.
Close

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque vitae nunc ut
dolor sagittis euismod eget sit amet erat.
Mauris porta. Lorem ipsum dolor.

Working hours

Monday – Friday:
07:00 – 21:00

Saturday:
07:00 – 16:00

Sunday Closed

Our socials
About